Giấy dán tường Hàn Quốc 39006-2

600,000đ

Kích thước: 16m2/cuộn
Công thợ: 200.000vnd/cuộn

Số lượng :