Giấy dán tường MARTINA mgm3006-1P/mgm3008-4P/mgm3007-21P/mgm3003-17P/mgm3005-7P

700,000đ

Kích thước: 16m2/cuộn
Công thợ: 200.000vnd/cuộn

Số lượng :