Giấy dán tường PLAIN 10-001

700,000đ

Kích thước: 16m2/cuộn
Công thợ: 200.000vnd/cuộn

Số lượng :